De Klussenploeg

De klussenploeg van Vlaardingen Werkt is het hart van de organisatie. Zo’n veertig mannen en vrouwen staan dagelijks klaar om maatschappelijke organisatie te helpen met werkzaamheden die anders niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een paar extra handen.  Voor bijvoorbeeld verhuizingen, schoonmaken, opknappen van kleedkamers, sloopwerk, groenwerkzaamheden, administratieve klussen of schilderen. Sportverenigingen, kerken, scholen, culturele en maatschappelijke instellingen, bewoners- en winkeliersverenigingen. De klussenploeg is van en voor alle Vlaardingers. Iedere organisatie in Vlaardingen kan gebruik maken van de coöperatie Vlaardingen Werkt.

Hoe werkt het?

  1. U kunt u verzoek om ondersteuning bij bepaalde werkzaamheden per email opsturen: info@vlaardingenwerkt.nu
  2. De voorman van de klussenploeg neemt contact met u op om ter plekke te kijken hoe de klus het best georganiseerd kan worden
  3. Vlaardingen Werkt bekijkt wanneer de klus uitgevoerd kan worden (meestal binnen maximaal 2 weken)
  4. De klussenploeg komt, samen met een meewerkend voorman, de klus bij u uitvoeren.
  5. Vlaardingen Werkt rekent maximaal 7,- euro per persoon per uur. Als u een langdurige of periodiek terugkerende klus heeft is het uurtarief bespreekbaar. Bij de bespreking van de klus worden daar afspraken over gemaakt.
  6. Na afloop laat u Vlaardingen Werkt weten of u tevreden bent over de uitvoering van de klus.