Voorwaarden kortingspas

  • De kortingspas van SuperVanLopik geeft recht op korting op de prijs van de artikelen die aangeboden worden in de supermarkt. Per artikel wordt de korting duidelijk aangegeven.
  • U komt in aanmerking voor de kortingspas, indien u recht heeft op een uitkering of aantoonbaar over een laag vrij besteedbaar inkomen beschikt.
  • Bij de aanvraag van de pas dient u aan te tonen dat u recht heeft op een uitkering, door inzage te geven in een specificatie van de uitkering van maximaal 1 maand oud.
  • De pas is maximaal 1 jaar geldig. Indien u na deze termijn gebruik wilt blijven maken van de pas, dient u opnieuw inzage te geven in de specificatie van uw uitkering (max. 1 maand oud).
  • De pas is op naam, persoonlijk en dus niet overdraagbaar. SvL heeft het recht om bij de kassa van de supermarkt naar uw ID te vragen ter controle van uw identiteit. SvL heeft het recht om bij misbruik de pas in te trekken.
  • Per huishouden/adres kunnen maximaal 2 kortingskaarten worden aangevraagd.
  • In de supermarkt SupervanLopik wordt geen contact geld geaccepteerd. Door middel van een pinbetaling bij de kassa wordt er tegoed (ter hoogte van het gepinde bedrag) op de kaart bijgeschreven, waarmee vervolgens de boodschappen kunnen worden afgerekend.
  • Bij de eerste keer dat de kortingskaart gebruikt wordt om af te rekenen, staat er reeds een tegoed van 10 euro op de kaart.
  • De kosten voor de aanschaf van de kortingspas zijn 2,50 euro. Dit bedrag wordt verrekend met het starttegoed van 10 euro dat bij aanvang op de kaart staat.
  • Bij de aanvraag van een nieuwe kortingspas (bijvoorbeeld door verlies) wordt 2,50 euro in rekening gebracht.