Wat doen wij?

Coöperatie voor werkzoekenden en kwetsbare bewoners

Vlaardingen Werkt is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft mensen met een WWB-uitkering aan het werk te helpen, de leefbaarheid in de stad te vergroten en participatie van bewoners te versterken. Die diensten van de coöperatie zijn primair gericht op mensen met weinig geld, ouderen  en  mensen met een beperking. Mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt  en mensen met een zorgindicatie voeren de diensten uit, samen met vrijwilligers (vaak oudere vakmensen) en professionals. Vlaardingen Werkt biedt deelnemers dagstructuur, maatschappelijk nuttige activiteiten, scholing, begeleiding bij persoonlijke problemen (bijvoorbeeld schulden) en helpt bij het vinden van werk. De coöperatie is op 1 januari 2015 gestart.

In de coöperatie werken organisaties die in Vlaardingen actief zijn op maatschappelijk vlak samen om bewoners beter van dienst te kunnen zijn. Bewoners, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk. Hiermee sluit de coöperatie aan bij de nieuwe Wmo en Participatiewet.

 

Bel of mail voor meer informatie