Samen aan de slag

De gemeente Vlaardingen en de coöperatie Vlaardingen Werkt werken nauw samen om mensen met een WWB-uitkering een passend en zinvol re-integratie en activeringstraject aan te bieden. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) selecteert deelnemers die lange tijd geen betaalde baan hebben gehad. Vlaardingen Werkt gaat met hen aan de slag, stelt voor iedereen een individueel maatwerkprogramma op, houdt zoveel mogelijk rekening met allerlei beperkingen en probeert passend werk te vinden.

Naast SZW zijn ook het gebiedsmanagement van de Westwijk en de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) nauw betrokken bij de Vlaardingen Werkt. Het gebiedsmanagement stimuleert de inzet van de klussenploeg in de Westwijk door een financiële ondersteuning. Ook de afdeling RMO is mede financier van de coöperatie. Als tegenprestatie zorgt de coöperatie er voor dat mensen met een verstandelijke beperking een leuke en nuttige werkbesteding krijgen.